Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada Espanya. 2018
    Valor
Total 16.234,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.