Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Espanya. 1r trimestre del 2022
    Valor
Agricultura 538,4
Indústria 2.457,0
Construcció 965,9
Serveis 12.967,2
Total 16.928,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.