Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Tarragona. 2020
    Valor
Agricultura 12,2
Indústria 59,4
Construcció 22,2
Serveis 240,4
Total 334,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.