Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa que cursa estudis no reglats Catalunya. 2021
    Valor
Total 420,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.