Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons treball en el domicili particular
Catalunya. 2020
    Valor
Ocasionalment 169,1
Més de la meitat dels dies que ha treballat 420,6
Cap dia 2.687,7
No ho sap 58,3
Total 3.335,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.