Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons tipus d'horari
Catalunya. 2020
    Valor
Continuada 2.111,3
Partida 1.197,0
No ho sap 27,5
Total 3.335,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.