Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons nombre de treballadors de l'establiment
Catalunya. 2020
    Valor
D'1 a 5 treballadors 799,4
De 6 a 10 treballadors 239,3
D'11 a 19 treballadors 268,3
De 20 a 49 treballadors 372,7
De 50 a 249 treballadors 484,5
250 i més treballadors 443,8
No ho sap, però menys d'11 treballadors 119,8
No ho sap, però més de 10 treballadors 296,2
No ho sap 311,9
Total 3.335,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.