Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons treball a última hora de la tarda
Catalunya. 2020
    Valor
Ocasionalment 215,4
Més de la meitat dels dies que ha treballat 366,6
Cap dia 2.197,7
No ho sap 29,6
Total 2.809,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.