Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons tipus d'horari / Sexe
Catalunya. 2020
    Homes     Dones     Total
Continuada 900,4 1.005,5 1.905,9
Partida 503,8 375,2 879,1
No ho sap 12,1 12,3 24,4
Total 1.416,3 1.393,0 2.809,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.