Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons tipus d'horari / Grups d'edat
Catalunya. 2020
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
Continuada 520,2 529,1 856,6 1.905,9
Partida 215,5 278,0 385,6 879,1
No ho sap 10,1 6,8 7,5 24,4
Total 745,7 813,8 1.249,8 2.809,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.