Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Lloc de naixement / Grups d'edat
Catalunya. 2n trimestre del 2021
 Catalunya   Resta Es.  Estranger     Total
De 16 a 24 anys 161,2 3,9 48,1 213,2
De 25 a 54 anys 1.785,5 157,0 623,4 2.565,9
De 55 anys i més 417,6 140,8 79,6 638,0
Total 2.364,3 301,7 751,1 3.417,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles