Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus d'ocupació (CCO-94)
Catalunya. 4t trimestre del 2010
    Valor
Directius administració i empresa 267,9
Tècnics i prof. científics i intel·lectuals 448,3
Tècnics i professionals de suport 376,0
Empleats administratius 469,0
Treb. serv. restauració, personals, comerç 511,2
Treb. qualificats agraris i pesquers 48,1
Treb. qual. manufactures i construcció 397,4
Operadors d'instal·lacions i maquinària 331,7
Treballadors no qualificats 392,1
Forces armades 0,6
Total 3.242,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles