Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional
Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Empresaris amb assalariats 136,8
Empresaris sense assalariats i cooper. 378,6
Ajudes familiars 14,2
Assalariats 2.838,6
Altres 5,8
Total 3.373,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles