Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus de jornada
Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Completa 2.899,7
Parcial 474,2
Total 3.373,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles