Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades
Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
No han treballat 304,2
Menys de 30 hores setmanals 527,6
De 30 a menys de 35 hores setmanals 301,1
De 35 a menys de 40 hores setmanals 386,5
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.479,3
45 hores setmanals i més 269,0
Total 3.373,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles