Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
De 16 a 24 anys 12,8 137,1 149,9
De 25 a 34 anys 42,1 641,3 683,5
De 35 a 44 anys 69,7 887,8 957,5
De 45 a 54 anys 81,7 690,2 771,8
De 55 anys i més 122,2 313,9 436,1
Total 328,5 2.670,3 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles