Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2013
   Casats  No casats     Total
Analfabets i educació primària 218,3 110,2 328,5
Educació secundària 1a. etapa 439,2 301,8 741,0
Educació secundària 2a. etapa 390,1 278,8 668,9
Educació superior 705,4 554,9 1.260,3
Total 1.753,0 1.245,7 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles