Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
N. de formació assolit (CCED-2000) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets i educació primària 178,1 150,4 328,5
Educació secundària 1a. etapa 385,9 355,2 741,0
Educació secundària 2a. etapa 334,0 334,9 668,9
Educació superior 643,6 616,7 1.260,3
Total 1.541,6 1.457,2 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles