Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 4t trimestre del 2008
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 27,5 46,1 73,5
Indústria 129,4 600,7 730,1
Construcció 110,5 261,4 371,9
Serveis 319,9 1.996,9 2.316,8
Total 587,3 2.905,0 3.492,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles