Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Situació professional
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  An. i prim.   Secund.   Superior  
   Total
Assalariats 261,7 1.149,5 1.077,5 2.488,8
No assalariats 66,8 260,5 182,8 510,0
Total 328,5 1.410,0 1.260,3 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles