Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nacionalitat
Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Espanyola 2.876,4
Estrangera 497,5
Total 3.373,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles