Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Analfabets i educació primària 140,3
Educació secundària 1a. etapa 805,0
Educació secundària 2a. etapa 780,8
Educació superior 1.647,7
Total 3.373,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles