Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada Catalunya. 3r trimestre del 2021
    Valor
Total 42,9
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles