Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada
Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Analfabets i educació primària 47,6
Educació secundària i superior 41,1
Total 41,8
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles