Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'anys d'estudi de la població ocupada assalariada Catalunya. 1999
    Valor
Total 9,8
Unitats: Anys d'estudi.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles