Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada
Percepció subsidi o prest. per desocupació
Catalunya. 3r trimestre del 2021
    Valor
Rep subsidi o prestació 133,0
No rep subsidi o prestació 275,9
No classificables 17,7
Total 426,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.