Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població comptada a part
Sexe
Catalunya. 2001
    Valor
Homes 4,9
Dones 0,0
Total 4,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles