Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Persones que hi habiten
Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Una persona 813,5
Dues persones 961,3
Tres persones 612,8
Quatre persones 495,8
Cinc persones i més 189,3
Total 3.072,7
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.