Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats que hi habiten
Catalunya. 1999
    Valor
Cap ocupat 590,3
Un ocupat 702,5
Dos ocupats 656,2
Tres ocupats i més 189,6
Total 2.138,6
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.