Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 1999
    Valor
Agricultura 3.568,3
Indústria 26.167,3
Construcció 9.308,6
Serveis 54.368,4
Total 93.412,5
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles