Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Agricultura 3.694,0
Indústria 26.376,7
Construcció 9.926,2
Serveis 55.318,0
Total 95.314,9
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles