Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada
Situació professional
Catalunya. 1999
    Valor
Assalariats 72.337,7
No assalariats 21.074,8
Total 93.412,5
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles