Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores totals de la població ocupada
Sexe
Catalunya. 1999
    Valor
Homes 37,7
Dones 32,6
Total 35,8
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles