Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores totals de la població ocupada
Grups d'edat
Catalunya. 1999
    Valor
De 16 a 24 anys 34,1
De 25 anys i més 36,0
Total 35,8
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles