Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada de 16 a 64 anys
Grups d'edat
Catalunya. 2018
    Valor
De 16 a 24 anys 211,6
De 25 a 34 anys 664,7
De 35 a 44 anys 1.006,5
De 45 a 54 anys 927,5
De 55 a 64 anys 517,8
Total 3.328,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles