Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada de 16 a 64 anys
Cursa o no estudis / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 156,3 194,7 351,0
No cursa estudis 1.604,0 1.373,1 2.977,1
Total 1.760,3 1.567,8 3.328,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles