Saltar al contingut principal
Població ocupada que recorda que treballava fa un any
Situació professional actual / Situació professional un any abans
Catalunya. 2004
 Assalariats  No assalariats     Total
Assalariats 2.367,5 18,7 2.386,2
No assalariats 9,3 502,4 511,7
Total 2.376,9 521,1 2.897,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles