Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada segons la situació un any abans
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 4t trimestre de 1999
  
Ocupats
  Ocupats que treballaven
 fa un any
  Ocupats que treballaven
 en el mateix sector
Agricultura 84,9 80,3 78,2
Indústria 725,0 647,1 630,6
Construcció 269,3 235,9 226,0
Serveis 1.586,7 1.414,7 1.396,0
Total 2.665,9 2.378,0 2.330,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles