Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada en el sector turístic
Sexe
Catalunya. 3r trimestre del 2021
    Valor
Homes 262,1
Dones 194,1
Total 456,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles