Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada en el sector turístic
Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2022
    Valor
Homes 240,7
Dones 183,1
Total 423,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles