Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada en el sector turístic
Situació professional
Catalunya. 1r trimestre del 2022
    Valor
Assalariats 342,2
No assalariats 81,5
Total 423,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles