Saltar al contingut principal
Dietes i despeses de viatge per treballador i any
Branques d'activitat
Catalunya. 2018
    Valor
Indústries extractives, energia, aigua i residus223,13
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques241,43
Química i cautxú858,96
Metal·lúrgia230,95
Maquinària, material elèctric i de transport583,06
Construcció483,08
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes641,34
Comerç detall198,22
Transport i emmagatzematge1.186,38
Hostaleria78,22
Informació i comunicacions516,99
Activitats financeres i assegurances859,34
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques584,01
Activitats administratives i serveis auxiliars158,63
Administració pública112,25
Educació104,35
Sanitat i serveis socials72,38
Activitats culturals i esportives, i altres serveis145,64
Total345,57
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de cost laboral de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula mostren l'activitat econòmica classificada segons la nova CCAE-2009.

Darrer període: 2018.
Codi a l'índex: 3.2
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Enquesta trimestral de cost laboral
tema Cost laboral
tema Cost salarial
tema Temps de treball
tema Altres resultats
tema Vacants
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Sectors específics
tema Turisme
tema Cultura
tema TIC
Darrer període: 1r trimestre del 2019. Actualització: 18 de juny del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1)
Enquesta anual de cost laboral
tema Cost laboral
tema Dietes i despeses de viatge per treballador
 Dietes i despeses de viatge per treballador i any T
 (+) Sector d'activitat T
 Branques d'activitat T
 (+) Grandària de les unitats T
tema Regulació de les relacions laborals
Darrer període: 2018. Actualització: 2 d'agost del 2019.