Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
31 Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i material de transport)
TemaForma abreujada
CodiDescripció
31Productes metàl·lics (llevat de material de transport)
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema311Foneries
Tema312Forja, estampació, embotició, encunyació, tallament i repussatge
Tema313Tractament i recobriment dels metalls
Tema314Fabricació de productes metàl·lics estructurals
Tema315Construcció de grans dipòsits i caldereria grossa
Tema316Fabricació d'eines i articles acabats en metalls (llevat de material elèctric)
Tema319Tallers mecànics independents
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema27P3Metal·lúrgia
Tema28P4Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips
Tema29P7Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics
Tema31P3Fabricació de maquinària i materials elèctrics
Tema33P6Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria
Tema34P2Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Tema35P4Fabricació d'altres materials de transport
Tema36P11Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema31--Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i material de transport)
Tema32--Construcció de maquines i de material mecànic
Tema46--Indústries de la fusta i del moble de fusta
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CNAE-52 (ca)
Codi CNAE-52 (ca)Partició (*)Descripció
Tema24P6Fabricació de calçat, peces de vestir i altres articles confeccionats amb productes tèxtils
Tema26P2Fabricació de mobles i accessoris i indústries auxiliars
Tema31P4Fabricació de substàncies i productes químics
Tema34P3Indústries metàl·liques bàsiques
Tema35P3Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària, equip de transport i mobles
Tema39P10Indústries fabrils diverses
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema33--Indústries de la fusta i productes de fusta, fins i tot els mobles
Tema37--Indústries metàl·liques bàsiques
Tema38--Fabricació de productes metàl·lics, maquinària i equips
Tema39--Altres indústries manufactureres
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 24 classes
CodiDescripció
07Metal·lúrgia, material elèctric i de precisió
TemaAgregat 16 sectors industrials
CodiDescripció
06Construccons i articles metàl·lics