Training and activities. 2016

Activities Calendar 2016
Name Date descendent Site
Sessió sobre la territorialització de la informació estadística 5 feb. Idescat
Sessió sobre la base de dades de codis territorials i d'entitats 19 feb. Idescat
Taller semipresencial d'estadística aplicada a projectes (edició Dept. de Salut) març-maig Idescat
Seminari sobre les fonts estadístiques oficials a Catalunya 6-27 abr. Idescat
Sessió sobre el projecte T-Mobilitat 15 abr. Idescat
Sessió sobre projeccions de població activa 2015-2051 29 abr. Idescat
Curs de formació personalitzada en estadística (edició Dept. VEH) cancel·lat Idescat
Sessió sobre la utilització de quadtrees en la difusió de dades georeferenciades de població 13 maig Idescat
7è. concurs Planter de Sondeigs i Experiments gener-juny UPC
Sessió sobre les macromagnituds econòmiques per comarques i municipis ajornada Idescat
Seminari sobre la regulació del secret estadístic i la relació amb la protecció de dades personals 15 i 30 juny Idescat
Sessió sobre la Plataforma Cerdà: pla mestre del sistema d'informació estadística integrada de l'Idescat 17 juny Idescat
Sessió: Cap a un nou model de difusió 30 set. Idescat
XIV Concurs Student d'estadística aplicada jul-oct Barcelona
Sessió sobre InnoGent, la innovació a l'Administració 28 oct. Idescat
Sessió sobre la infraestructura per al càlcul de rutes i anàlisi espacial de resultats estadístics 4 nov. Idescat
Sessió sobre els recursos lingüístics en línia de la intranet de l'Idescat 11 nov. Idescat
Sessió sobre l'Enquesta econòmica a centres i entitats no lucratives de serveis socials 2014. Objectius, procés de realització i principals resultats de l'operació ajornada Idescat
Sessió sobre les matrius de mobilitat: transport públic 25 nov. Idescat
Sessió sobre el format JSON-stat per a la difusió de dades estadístiques 2 des. Idescat
Sessió sobre la qualitat de l'aire i la població exposada (*) 16 des. Idescat
Taller d'estadística aplicada a projectes a demanda Idescat
Curs introductori de tractament i presentació de dades per a la gestió administrativa a demanda Idescat
Curs de disseny i tractament d'enquestes per mostreig a demanda Idescat

La inscripció en les activitats en règim obert i restringit amb el símbol * està oberta en aquests moments.

Further information