Press releases and media queries RSS

In order to contact the service

Mrs. Teresa Junqueras or Mrs. Elisabeth Cañellas

Tel. +34-93.557.30.50

The Idescat press service is the main point of entry for any of the media seeking attention. It produces press releases, manages interviews and provides personalized support to reporters and media professionals whenever they need to find or interpret statistical information.

Press releases elaborated by the Idescat can be consulted in Catalan.

Press releases

Comptes econòmics anuals de Catalunya 2016 i Comptabilitat trimestral del 4t trimestre
El PIB de Catalunya assoleix la xifra de 223.629 milions d'euros el 2016. El quart trimestre l'activitat augmenta un 2,8% interanual.
16.03.2017
Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Gener del 2017
Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 0,3% interanual al gener.
15.03.2017
Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 4t trimestre del 2016
Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 8,9% l'any 2016. Les vendes de productes d'alt contingut tecnològic de l'any passat a Catalunya representen el 30,2% del total d'Espanya.
06.03.2017
Padró municipal d'habitants. Població estrangera. 2016
La població de nacionalitat estrangera disminueix un 0,5% el 2015 a Catalunya. La reducció es reflecteix a 34 comarques.
27.02.2017
Estadística territorial TIC a les llars. 2015
El Tarragonès i el Barcelonès són les comarques on més han augmentat les llars amb accés a Internet el 2015. L'ús d'Internet supera la mitjana europea en 3 de cada 4 comarques el 2015.
23.02.2017
Índex de competitivitat en preus de la indústria. 3r trimestre del 2016
La competitivitat en preus de la indústria catalana empitjora en 0,8 punts interanuals al tercer trimestre del 2016.
17.02.2017
Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Desembre del 2016
Les vendes a les grans superfícies de Catalunya augmenten un 0,8% l'any 2016.
01.02.2017
Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 1r trimestre 2017
L'índex de confiança empresarial de Catalunya augmenta un 0,3% al primer trimestre del 2017 respecte del trimestre anterior. Els sectors de la construcció i de la indústria són els que registren els majors augments.
18.01.2017
Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Novembre del 2016
Les vendes a les grans superfícies augmenten un 0,6% interanual al novembre.
11.01.2017

Previous years

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg
  • Delicious

Share this address: http://idescat.cat/premsa?lang=en