Skip to main content

  Press releases and media queries

  In order to contact the service

  Mrs. Teresa Junqueras or Mrs. Elisabeth Cañellas

  Tel. +34 935 573 050

  premsa at idescat dot cat

  The Idescat press service is the main point of entry for any of the media seeking attention. It produces press releases, manages interviews and provides personalized support to reporters and media professionals whenever they need to find or interpret statistical information.

  Press releases elaborated by the Idescat can be consulted in Catalan.

  11/10/2019

  Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 4t trimestre del 2019

  L'índex de confiança empresarial de Catalunya disminueix un 2,9% al quart trimestre del 2019 respecte del trimestre anterior.

  07/10/2019

  Índex de competitivitat en preus de la indústria. 1r trimestre del 2019

  La competitivitat en preus de la indústria catalana millora 2,1 punts interanuals al primer trimestre del 2019.

  02/10/2019

  Índex de vendes en grans superfícies. Agost del 2019

  Les vendes a les grans superfícies augmenten un 5,0% interanual a l'agost.

  30/09/2019

  Estadística de naixements 2018. Dades provisionals

  Els naixements disminueixen un 5,4% l'any 2018. Les Comarques Centrals són les que registren el major nombre de fills per dona.

  16/09/2019

  Moviments migratoris 2018

  El saldo migratori de Catalunya amb la resta d'Espanya és negatiu l'any 2018, després de quatre anys de saldos positius. El Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat destaquen amb els saldos negatius més elevats.

  13/09/2019

  Comptabilitat trimestral. 2n trimestre del 2019

  L'economia catalana creix un 2,0% interanual el segon trimestre del 2019. La variació intertrimestral del PIB és del 0,5%.

  12/09/2019

  Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 2n trimestre del 2019

  Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 20,5% interanual al segon trimestre del 2019.

  04/09/2019

  Índex de vendes en grans superfícies. Juliol del 2019

  Les vendes a les grans superfícies augmenten un 5,7% interanual al juliol.

  31/07/2019

  Índex de vendes en grans superfícies. Juny del 2019

  Les vendes a les grans superfícies augmenten un 1,1% interanual al juny.

  22/07/2019

  Estadística de pensions contributives. Pensionistes de la Seguretat Social. 2018

  Els pensionistes de Catalunya perceben 1,14 pensions contributives de mitjana, el 2018.

  11/07/2019

  Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 3r trimestre del 2019

  L'índex de confiança empresarial de Catalunya augmenta un 0,9% al tercer trimestre del 2019 respecte del trimestre anterior.

  03/07/2019

  Índex de vendes en grans superfícies. Maig del 2019

  Les vendes a les grans superfícies augmenten un 5,9% interanual al maig.

  27/06/2019

  Enquesta de condicions de vida. Any 2018

  Els ingressos mitjans nets de les llars catalanes se situen en 32.763 euros i en 13.338 euros per persona, l'any 2017. La taxa de risc de pobresa de la població de Catalunya se situa en el 21,3% l'any 2018.

  13/06/2019

  Comptabilitat trimestral. 1r trimestre del 2019

  L'economia catalana creix un 2,1% interanual el primer trimestre del 2019. La variació intertrimestral del PIB és del 0,6%.

  05/06/2019

  Índex de vendes en grans superfícies. Abril del 2019

  Les vendes a les grans superfícies augmenten un 4,4% interanual a l'abril.

  24/05/2019

  Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 1r trimestre del 2019

  Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 5,6% interanual al primer trimestre del 2019. Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 1r trimestre del 2019.

  22/05/2019

  Projeccions de població (base 2018)

  La població de Catalunya creixerà i se situarà en 8 milions el 2030.

  20/05/2019

  Índex de competitivitat en preus de la indústria. 4t trimestre del 2018

  La competitivitat en preus de la indústria catalana millora 0,9 punts interanuals al quart trimestre del 2018.

  13/05/2019

  Estadística de pensions contributives. Pensions de la Seguretat Social. 2018

  La pensió contributiva mitjana és de 1.008 euros el 2018, un 3,7% més que l'any anterior. Els municipis on més ha augmentat la pensió mitjana són Vila-seca, el Masnou, Olot i Premià de Mar.

  08/05/2019

  Índex de vendes en grans superfícies. Març del 2019

  Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 1,2% interanual al març.

  29/04/2019

  Padró d'habitants residents a l'estranger. 2019

  La població de Catalunya resident a l'estranger augmenta un 4,7% durant el 2018 i assoleix les 316.599 persones. França és el país amb més residents catalans per a la majoria de comarques.

  12/04/2019

  Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 2n trimestre del 2019

  L'índex de confiança empresarial de Catalunya disminueix un 0,2% al segon trimestre del 2019 respecte del trimestre anterior.

  08/04/2019

  Renda familiar disponible bruta territorial. 2016

  La Cerdanya és la comarca on més s'ha incrementat la renda per habitant l'any 2016. El Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental són les úniques comarques amb un nivell de renda per habitant per sobre la mitjana catalana.

  03/04/2019

  Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Febrer del 2019

  Les vendes a les grans superfícies augmenten un 0,5% interanual al febrer.

  28/03/2019

  Compte de fluxos de materials. 2015

  L'economia catalana ha consumit 49,1 milions de tones de materials l'any 2015. L'Idescat incorpora el Compte de fluxos de materials a l'estadística oficial catalana.

  20/03/2019

  Comptes econòmics anuals de Catalunya 2018 i Comptabilitat trimestral del 4t trimestre

  L'economia catalana creix un 2,6% l'any 2018. Al quart trimestre l'activitat augmenta un 1,8% interanual.

  14/03/2019

  Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Gener del 2019

  Les vendes a les grans superfícies augmenten un 1,8% interanual al gener.

  04/03/2019

  Estimació de la població centenària. 2017

  Vuit de cada deu persones centenàries de Catalunya són dones.

  27/02/2019

  Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 4t trimestre del 2018

  Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 1,2% l'any 2018.

  20/02/2019

  Padró municipal d'habitants. Població estrangera. 2018

  1.082.099 estrangers resideixen a Catalunya el 2018, un 3,9% més que l'any anterior. La població marroquina és la primera nacionalitat a 25 comarques de Catalunya.

  18/02/2019

  Índex de competitivitat en preus de la indústria. 3r trimestre del 2018

  La competitivitat en preus de la indústria catalana millora 0,5 punts interanuals al tercer trimestre del 2018.

  06/02/2019

  Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Desembre del 2018

  Les vendes a les grans superfícies de Catalunya disminueixen un 2,7% l'any 2018.

  16/01/2019

  Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 1r trimestre del 2019

  L'índex de confiança empresarial de Catalunya disminueix un 0,2% al primer trimestre del 2019 respecte del trimestre anterior.

  11/01/2019

  Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Novembre del 2018

  Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 0,7% interanual al novembre.

  The Idescat press service is the main point of entry for any of the media seeking attention. It produces press releases, manages interviews and provides personalized support to reporters and media professionals whenever they need to find or interpret statistical information.

  Press releases elaborated by the Idescat can be consulted in Catalan.