Press releases and media queries RSS

In order to contact the service

Mrs. Teresa Junqueras or Mrs. Elisabeth Cañellas

Tel. +34 93 557 30 50

premsa at idescat dot cat

The Idescat press service is the main point of entry for any of the media seeking attention. It produces press releases, manages interviews and provides personalized support to reporters and media professionals whenever they need to find or interpret statistical information.

Press releases elaborated by the Idescat can be consulted in Catalan.

Press releases

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 3r trimestre del 2017
La competitivitat en preus de la indústria catalana empitjora 1,1 punts interanuals al tercer trimestre del 2017.
16.02.2018
Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Desembre del 2017
Les vendes a les grans superfícies de Catalunya disminueixen un 0,7% l'any 2017.
31.01.2018
Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 1r trimestre del 2018
L'índex de confiança empresarial de Catalunya disminueix un 2,3% al primer trimestre respecte del trimestre anterior.
17.01.2018
Estimacions de població. Dades definitives. 2017
La població de Catalunya ha augmentat en 47.944 habitants l'any 2016 i consolida la tendència iniciada l'any anterior. La població ha crescut a 25 comarques i a l'Aran.
28.12.2017
Comptabilitat trimestral (PIBT). 3r trimestre del 2017
L'economia catalana augmenta l'activitat un 3,4% interanual al tercer trimestre del 2017. La variació intertrimestral del PIB és del 0,8%.
15.12.2017
Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 3r trimestre del 2017
Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 3,3% interanual al tercer trimestre del 2017.
14.12.2017
Estadística de pensions. 2016
El nombre de pensions contributives de la Seguretat Social dels residents a Catalunya augmenta un 6,6% en el període 2011-2016. La pensió contributiva mitjana supera els 1.000 euros a 80 municipis.
13.12.2017
Comunicat
Comunicat sobre el registre ordenat pel Jutjat d'Instrucció núm. 13 de Barcelona a la seu de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
11.12.2017
Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Octubre del 2017
Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 11,6% interanual a l'octubre.
01.12.2017
Índex de competitivitat en preus de la indústria. 2n trimestre del 2017
La competitivitat en preus de la indústria catalana es manté pràcticament estable al segon trimestre del 2017, amb una millora de 0,1 punts interanuals.
30.11.2017
Estimacions de població estacional. 2016
El Tarragonès i el Barcelonès són les comarques amb més població estacional el 2016.
23.11.2017
Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2016-2017
El 87,7% dels alumnes d'ensenyaments obligatoris i el 58,2% dels de postobligatoris estudien al seu municipi de residència el curs 2016-2017. El Barcelonès és on hi ha més proporció d'alumnes que estudien al seu municipi.
09.11.2017
Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Setembre del 2017
Les vendes a les grans superfícies augmenten un 3,5% interanual al setembre.
02.11.2017
Estadística de matrimonis 2016. Dades provisionals
El nombre de matrimonis augmenta un 3,8% l'any 2016. 3 de cada 10 matrimonis són en segones núpcies o posteriors.
19.10.2017
Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 4t trimestre del 2017
L'índex de confiança empresarial de Catalunya disminueix un 2,2% al quart trimestre respecte del trimestre anterior.
10.10.2017
Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Agost del 2017
Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 1,8% interanual a l'agost.
04.10.2017
Estadística de naixements 2016. Dades provisionals
El nombre de naixements disminueix un 2,6% el 2016 al conjunt de Catalunya. Marc i Martina, els noms més freqüents dels nadons.
28.09.2017
Índex de competitivitat en preus de la indústria. 1r trimestre del 2017
La competitivitat en preus de la indústria catalana es manté estable en termes interanuals al primer trimestre del 2017.
22.09.2017
Moviments migratoris 2016
Les comarques limítrofes al Barcelonès són les principals receptores dels fluxos migratoris dins de Catalunya. Els saldos migratoris amb la resta d'Espanya i amb l'estranger són positius.
15.09.2017
Comptabilitat trimestral (PIBT). 2n trimestre 2017
L'economia catalana augmenta l'activitat un 3,0% interanual el segon trimestre del 2017. La variació intertrimestral del PIB és de l'1,1%.
14.09.2017
Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 2n trimestre del 2017
Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 2,7% interanual al segon trimestre del 2017.
07.09.2017
Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Juliol del 2017
Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 1,1% interanual al juliol.
06.09.2017
Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Juny del 2017
Les vendes a les grans superfícies augmenten un 1,4% interanual al juny.
28.07.2017
Enquesta de condicions de vida 2016. Resultats territorials
A les Terres de l'Ebre és on hi ha més població que declara arribar a fi de mes amb dificultat el 2016. L'Idescat amplia resultats de l'Enquesta de condicions de vida amb informació territorial.
24.07.2017
Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat 2014-2015. Dades provisionals
L'ensenyament privat reglat va generar uns serveis valorats en 2.854 milions d'euros el curs 2014-2015. Va donar servei a 578.791 alumnes i el col·lectiu més nombrós va ser d'alumnes d'estudis no universitaris.
19.07.2017
Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 3r trimestre del 2017
L'índex de confiança empresarial de Catalunya augmenta un 0,9% al tercer trimestre respecte del trimestre anterior.
12.07.2017
Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Maig del 2017
Les vendes a les grans superfícies augmenten un 5% interanual al maig.
30.06.2017
Turisme dels residents de Catalunya. Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. 1r trimestre del 2017
El nombre de viatges dels catalans disminueix un 9,0% al primer trimestre. Només augmenten els viatges dins de Catalunya a segones residències i a cases de familiars o amics (5,2%).
28.06.2017
Projeccions de població en edat escolar 2016-2026
Al 2026 la població en edat de cursar estudis d'educació infantil i primària disminuirà un 13,4%, mentre que la de secundària augmentarà un 16,4%.
21.06.2017
Producte interior brut de Catalunya (PIB). Base 2010. 1r trimestre 2017
L'economia catalana creix un 2,6% interanual el primer trimestre del 2017. La variació intertrimestral del PIB és del 0,8%.
15.06.2017
Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 1r trimestre del 2017
Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 20,9% interanual el primer trimestre del 2017. És el creixement més elevat que s'ha registrat des del 2008.
07.06.2017
Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Abril del 2017
Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 3,3% interanual a l'abril.
01.06.2017
Enquesta de condicions de vida. Any 2016
La taxa de risc de pobresa se situa en el 19,2% de la població l'any 2016 a Catalunya. El 6,5% de les llars han demanat ajuda a familiars, amics o entitats.
25.05.2017
Índex de competitivitat en preus de la indústria. 4t trimestre del 2016
La competitivitat en preus de la indústria catalana mostra un retrocés de 0,6 punts interanuals al quart trimestre del 2016.
19.05.2017
Renda familiar disponible bruta territorial. 2014
L'augment de la renda comarcal per habitant es generalitza l'any 2014. La renda per habitant ha augmentat a 33 comarques.
18.05.2017
Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Març del 2017
Les vendes a les grans superfícies augmenten un 4,7% interanual al març.
03.05.2017
Projeccions de llars. 2016-2036
El nombre de llars augmentarà a Catalunya fins als 3,37 milions l'any 2036. Disminuirà el nombre de llars de 4 o més persones.
27.04.2017
Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 2n trimestre del 2017
L'índex de confiança empresarial de Catalunya augmenta un 2,6% al segon trimestre respecte del trimestre anterior.
11.04.2017
Padró d'habitants residents a l'estranger. 2017
Catalunya té 284.374 persones residint a l'estranger, a 1 de gener de 2017. El 61% dels inscrits en les oficines consulars són nascuts a l'estranger.
06.04.2017
Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Febrer del 2017
Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 2,3% interanual al febrer.
05.04.2017
Comptes econòmics anuals de Catalunya 2016 i Comptabilitat trimestral del 4t trimestre
El PIB de Catalunya assoleix la xifra de 223.629 milions d'euros el 2016. El quart trimestre l'activitat augmenta un 2,8% interanual.
16.03.2017
Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Gener del 2017
Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 0,3% interanual al gener.
15.03.2017
Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 4t trimestre del 2016
Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 8,9% l'any 2016. Les vendes de productes d'alt contingut tecnològic de l'any passat a Catalunya representen el 30,2% del total d'Espanya.
06.03.2017
Padró municipal d'habitants. Població estrangera. 2016
La població de nacionalitat estrangera disminueix un 0,5% el 2015 a Catalunya. La reducció es reflecteix a 34 comarques.
27.02.2017
Estadística territorial TIC a les llars. 2015
El Tarragonès i el Barcelonès són les comarques on més han augmentat les llars amb accés a Internet el 2015. L'ús d'Internet supera la mitjana europea en 3 de cada 4 comarques el 2015.
23.02.2017
Índex de competitivitat en preus de la indústria. 3r trimestre del 2016
La competitivitat en preus de la indústria catalana empitjora en 0,8 punts interanuals al tercer trimestre del 2016.
17.02.2017
Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Desembre del 2016
Les vendes a les grans superfícies de Catalunya augmenten un 0,8% l'any 2016.
01.02.2017
Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 1r trimestre 2017
L'índex de confiança empresarial de Catalunya augmenta un 0,3% al primer trimestre del 2017 respecte del trimestre anterior. Els sectors de la construcció i de la indústria són els que registren els majors augments.
18.01.2017
Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Novembre del 2016
Les vendes a les grans superfícies augmenten un 0,6% interanual al novembre.
11.01.2017

Previous years

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: http://idescat.cat/premsa?lang=en