Job vacancies at Idescat

(This text is not available in English.)

En aquest espai es publiquen, quan n'hi ha, les ofertes de treball de caràcter temporal de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Ofertes
Codi Descripció Finalització
VEH040-18 Analista informàtic/a, laboral A1, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació
VEH029-18 Auxiliar administratiu/va, D-12, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació
VEH010-18 Tècnic/a de gestió, B-20.1, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació
VEH002-18 Analista informàtic/a, laboral A1, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació
VEH191-17 Tècnic/a superior, A1-23, a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació
VEH190-17 2 tècnics/tècniques superiors, A1-23, a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació
VEH189-17 Tècnic/a superior, A1-23, a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació
VEH188-17 Tècnic/a superior, A1-23, a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació
VEH185-17 Estadístic/a gestor/a d'operacions, A2-24.2, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació
VEH178-17 Administratiu/iva, C16, a la Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals