Job vacancies at Idescat

(This text is not available in English.)

En aquest espai es publiquen, quan n'hi ha, les ofertes de treball de caràcter temporal de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Ofertes
Codi Descripció Finalització
VEH191-17 Tècnic/a superior, A1-23, a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació
VEH190-17 2 tècnics/tècniques superiors, A1-23, a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació
VEH189-17 Tècnic/a superior, A1-23, a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació
VEH188-17 Tècnic/a superior, A1-23, a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació
VEH185-17 Estadístic/a gestor/a d'operacions, A2-24.2, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació
VEH178-17 Administratiu/iva, C16, a la Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals