Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
33 Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria
TemaForma abreujada
CodiDescripció
33Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema331Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics
Tema332Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials
Tema333Fabricació d'equips de control per a processos industrials
Tema334Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics
Tema335Fabricació de rellotges
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema31P8Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i material de transport)
Tema34P3Construcció de maquinària i material elèctric
Tema35P4Fabricació de material electrònic (llevat d'ordinadors)
Tema39P2Fabricació d'instruments de precisió, òptica i similars
Tema45P7Indústries del calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils
Tema48P7Indústries de transformació del cautxú i de matèries plàstiques
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-IAE (ca)
Codi IAE (ca)Partició (*)Descripció
Tema1*34P3Construcció de maquinària i material elèctric
Tema1*35P3Fabricació de material electrònic (llevat del d'ordinadors)
Tema1*39P1Fabricació d'instruments de precisió, òptica i similars
Tema1*45P4Indústries del calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils
Tema2*83P3Professionals de la sanitat
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema33--Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 14 sectors industrials
CodiDescripció
11Màquines d'oficina i instruments