Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
316 Fabricació d'eines i articles acabats en metalls (llevat de material elèctric)
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema3161Fabricació d'eines manuals i agrícoles
Tema3162Fabricació d'articles de ferreteria i serralleria
Tema3163Fabricació de cargols i d'articles derivats del filferro
Tema3164Fabricació d'articles metàl·lics de parament
Tema3165Fabricació de cuines, escalfadors i aparells domèstics de calefacció, no elèctrics
Tema3166Fabricació de mobiliari metàl·lic
Tema3167Fabricació de recipients i envasos metàl·lics
Tema3168Fabricació d'armes lleugeres i les seves municions
Tema3169Fabricació d'altres articles acabats en metalls NCAA
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema282P2Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall; fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central
Tema286P2Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria
Tema287P2Fabricació de productes metàl·lics diversos, llevat de mobles
Tema291P5Fabricació de màquines, equips i materials mecànics
Tema295P6Fabricació de maquinària diversa per a usos específics
Tema296P3Fabricació d'armes i municions
Tema297P2Fabricació d'aparells domèstics
Tema315P3Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació
Tema331P6Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics
Tema342P2Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Tema361P4Fabricació de mobles
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema3131--Roscatge i fabricació de perns
Tema3132--Fabricació de molles (llevat de les que són per a mobiliari i rellotgeria)
Tema3133--Sinterització de metalls
Tema3134--Fabricació de cadenes (llevat de cadenes mecàniques i les que són per a bicicletes)
Tema316--Fabricació d'eines i articles acabats, de metall (llevat del material elèctric)
Tema328--Construcció d'altres màquines i material mecànic
Tema4678--Fabricació de matalassos (de tot tipus)
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema332--Fabricació de mobles i accessoris, llevat dels metàl·lics
Tema381--Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips
Tema382--Construcció de maquinària i equips mecànics, no elèctrics
Tema390--Altres indústries manufactureres
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 41 sectors industrials
CodiDescripció
14Articles metàl·lics i tallers del metall