Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
393 Fabricació d'instruments òptics i d'equips fotogràfics i cinematogràfics
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Fabricació de lents, prismes, miralls, lents de contacte, ulleres i muntures (llevat plàstic), prismàtics, ulleres de llarga vista, instruments òptics de precisió, instruments oftalmològics, telescopis i altres aparells d'astronomia (llevat els radioastronòmics), microscopis; màquines fotogràfiques, aparells de flash, fotocopiadores, filmadores i altre material fotogràfic (pantalles de projecció, filtres cromàtics, trípodes); projectors i càmares cinematogràfiques i altre material cinematogràfic; també la de les seves peces i accessoris.
No s'hi inclou la fabricació d'aparells i instruments radioastronòmics (351 .2), ni la de muntures i altre material òptic, fotogràfic i cinematogràfic a base de matèries plàstiques (482.2).
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema3930Fabricació d'instruments òptics i d'equips fotogràfics i cinematogràfics
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema300P2Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
Tema331P6Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics
Tema334--Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema373--Fabricació d'instruments d'òptica i de material fotogràfic
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema385--Fabricació d'equips professionals i científics, instruments de mesura i control ncaa, i d'aparells fotogràfics i instruments òptics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 41 sectors industrials
CodiDescripció
16Maquinària d'oficina i instruments