Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
TemaForma abreujada
CodiDescripció
26Fabricació productes informàtics i electrònics
TemaNota explicativa

Aquesta divisió comprèn:
- La fabricació d'ordinadors, equips perifèrics, equips de telecomunicacions i productes electrònics similars, així com els seus components.

Aquesta divisió comprèn també:
- La fabricació de productes electrònics de consum, equips de mesura, verificació, navegació i control, dispositius de radiació, electromèdics i electroterapèutics, i instruments i equips òptics.
- La fabricació de suports magnètics i òptics.

Nota: els processos de producció d'aquesta divisió es caracteritzen pel disseny i l'ús de circuits integrats i l'aplicació de tecnologies de miniaturització molt especialitzades.

TemaDescendents
CodiDescripció
Tema261Fabricació de components electrònics i circuits impresos acoblats
Tema262Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics
Tema263Fabricació d'equips de telecomunicacions
Tema264Fabricació de productes electrònics de consum
Tema265Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació i navegació; fabricació de rellotges
Tema266Fabricació d'equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics
Tema267Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics
Tema268Fabricació de suports magnètics i òptics
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema24P5Indústries químiques
Tema30P3Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
Tema31P7Fabricació de maquinària i materials elèctrics
Tema32P4Fabricació de materials electrònics; fabricació d'equips i aparells de ràdio, televisió i comunicacions
Tema33P6Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria
Tema36P11Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CNAE-2009 (es)
Codi CNAE-2009 (es)Partició (*)Descripció
Tema26--Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-NACE-REV.2 (en)
Codi NACE-REV.2 (en)Partició (*)Descripció
Tema26--Manufacture of computer, electronic and optical products
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat Nivells tecnològics Eurostat
CodiDescripció
02Productes informàtics, electrònics i òptics